Vícebodové zámky

Vícebodový zámek SECURY 21

Po zavření se dveře automaticky uzamknou ve dvou bodech. Západka funguje jako druhá závora. Zámek se ovládá spoušťovou pákou, která je integrována do západky. Tím se zajistí, že zámek není uzamčen, dokud není křídlo dveří v konečné zavřené poloze. Předejdete tak poruchám.

Vnější a vnitřní páková rukojeť jsou spojeny, když jsou pod napětím, tj. přístup lze ovládat elektricky. Přístup lze ovládat elektronicky pomocí čtečky karet, interkomu, časového spínače nebo systému kontroly vstupu.

Ve verzích s monitorovacími kontakty se stav jednotlivých komponent zámku zjišťuje i elektricky přes integrované spínače. Například při záchranné akci hasičského sboru lze dveře otevřít zvenčí ovládáním mechanického profilového válce.

Zabezpečení proti poruše: vnější a vnitřní rukojeť páky oddělená bez proudu.
Bezpečné při poruše: vnější páková rukojeť spojená bez proudu.

Varianty montáže

No items found.
Zpět na hlavní stránku

Technické parametry

Ceníkové sestavy

Barevná provedení a dekory

Možnosti ovládání