Zpět na hlavní stránku

Fotovoltaika

Elektroměrové skříně

Elektroměrové skříně jsou zařízení sloužící k měření elektrické energie a zajišťující správné připojení elektrického zařízení k elektrické síti. Hlavní výhody elektroměrových skříní zahrnují měření spotřeby energie, připojení k solárním panelům, kontrolu kvality elektřiny, snadnou údržbu a bezpečnost. Elektroměrové skříně jsou důležitým prvkem pro efektivní a spolehlivé využití elektrické energie.

Hlavní přednosti

  • Elektrický rozvaděč je v souladu s aktuálními normami a s právním předpisem

  • Elektroměrové skříně umožňují připojení solárních panelů k elektrické síti a využití sluneční energie jako zdroje obnovitelné energie.

  • Elektroměry umožňují měřit množství energie, kterou spotřebují různá zařízení nebo celé budovy. Tím umožňují správnou fakturaci a účtování za elektřinu.

Profilové konektory, adaptéry

Hlavní přednosti

Montážní svorky

Hlavní přednosti

Střídače

Hlavní přednosti

Varianty produktu

No items found.

Elektro příslušenství

Hlavní přednosti

Varianty produktu

No items found.

Fotovoltaické panely

Jedná se o seskupené fotovoltaické články (panely) v různých velikostech i tvarech. Existuje několik druhů fotovoltaických panelů: monokrystalické, polykrystalické a tenkovrstvé. Nejpoužívanější jsou právě monokrystalické panely z křemíku, které mají vysokou účinnost při dopadu přímého slunečního záření. Nejčastěji mají fotovoltaické panely tvar čtverce.

Hlavní přednosti

  • Snadná a rychlá instalace

  • Tichý a bezobsluhový provoz

  • Dlouhá životnost a nízké náklady na údržbu